tirsdag 29. april 2008

Tango er følelser, dans er flow!

Living your dream

Jeg er på siste dag i 23 ting. Vi er noen få etterslepere og får ekstra god oppfølging idag. jeg har lagt inn en video fra youtube,"living your dream". Fin tittel i hver fall!

torsdag 14. februar 2008

Jeg har visst problemer med livslang læring, skjønner ikke RSS!

torsdag 31. januar 2008

livslang læring

Det er viktig å utvikle seg hele livet! Ny læring gir ny giv og inspirasjon. Vi velger å være med eller "ute". Livet er læring, det er slik vi utvikler oss til mer generøse, interessante og overbærende mennesker. Ny kunnskap visker ut kløften mellom generasjonene.